Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
 
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
 
 
Ranking
Dyplom - Perły Samorządu
Przyjazna Polska
Mapa gminy
Program Rodzina 500+
Epuap
Odpady komunalne
poniedziałek, 24 lipca 2017
205 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Kingi, Krystyna, Michaliny
Dziennik urzędowy
Dziennik ustaw
Monitor Polski
Film o Gminie
Wirtualny spacer
Radomyskie Zasanie
Gmina z lotu ptaka
Wirtualny Sanleg
Stadnina koni Żabno
Sanłęg
izba regionalna
ZPP
Nasz Czas
Sztafeta
Mikroporady
Gmina Nielisz

Kierownictwo Urzędu

 

WÓJT GMINY

Imie i nazwisko

Jan Pyrkosz

Wykształcenie

wyższe

Telefon:

(15) 845-43-02

Kompetencje:

 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy.
 • Określanie sposobu wykonywania uchwał.
 • Gospodarowaniem mieniem komunalnym.
 • Wykonywanie budżetu.
 • Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.

 

Z-CA WÓJTA GMINY

Imie nazwisko

Małgorzata Nowak

Wykształcenie

wyższe

Telefon:

(15) 845-43-34

Kompetencje:
 • Wykonywanie zadań w zakresie upoważnień wydanych przez Wójta.
 • Zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności.
 • Nadzór nad wykonywaniem zadań Referatów, Zespołu, samodzielnych stanowisk pracy w zakresie ustalonym przez Wójta.

 

SEKRETARZ GMINY

Imie nazwisko

Ewa Marynowska

Telefon:

(15) 845-43-02 wew. 23

Wykształcenie

wyższe

Kompetencje:Sekretarz w zakresie ustalonym przez Statut Gminy i Wójta, zapewnia organizację pracy i warunki działania Urzędu, a w szczególności:
 • zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu,
 • koordynuje prace związane z terminowym opracowaniem materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy i jej Komisji,
 • sprawuje nadzór nad realizacją uchwał rady Gminy,
 • sprawuje nadzór nad zadaniami związanymi z wyborami na Prezydenta RP, do sejmu i senatu RP oraz organów samorządowych, a także referendum.
 • sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań biura Rady Gminy, a w szczególności nad przygotowaniem projektów aktów wynikających z prawa samorządowego,
 • prowadzi kontrolę realizacji wniosków i interpelacji przyjmowanych przez organ gminy,
 • sprawuje z ramienia Wójta nadzór nad stanem organizacji i funkcjonowania wszystkich komórek organizacyjnych wchodzących w skład Urzędu,
 • sprawuje kontrolę nad wdrożeniem regulaminu pracy oraz jego funkcjonowaniem,
 • sprawuje nadzór nad doprowadzeniem zadań do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu oraz kontrolę realizacji zadań i podjętych ustaleń na naradach Wójta,
 • sprawuje nadzór nad właściwą organizacją przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków obywateli,
 • sprawuje nadzór nad terminowym obiegiem i terminowym załatwianiem korespondencji,
 • sprawuje nadzór nad zamówieniami publicznymi realizowanymi przez Gminę,
 • wykonuje inne czynności powierzone przez Wójta,

 

SKARBNIK GMINY

Imie nazwisko

Anna Szeliga

Wykszatałcenie

wyższe

Telefon:

(15) 845-42-28

Kompetencje:
 • prowadzenie gospodarki finansowej Gminy,
 • opracowywanie projektu budżetu Gminy, przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz innych dokumentów pociągających za sobą skutki finansowe,
 • nadzorowanie prawidłowego wykonania budżetu,
 • koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z ewidencją stanu mienia komunalnego,
 • kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych oraz sołectw,
 • koordynowanie prac Referatów i gminnych jednostek organizacyjnych nad projektem budżetu i rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu,
 • kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych Gminy,
 • wykonywanie kontroli wewnętrznej zadań na stanowiskach pracy w referacie,
 • sprawowanie nadzoru nad całokształtem prac związanych z rachunkowością i księgowością, 10) zapewnienie realizacji uchwał Rady Gminy dotyczących budżetu i gospodarki finansowej,
 • sporządzanie dokumentów finansowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych oraz organizowanie ich obiegu, archiwizacji i kontroli,
 • czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
 • sporządzanie i nadzorowanie pełnej sprawozdawczości wynikającej z zakresu działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami finansowymi powiązanymi z działalnością finansową Gminy,
 • pełnienie funkcji kierownika Referatu Księgowości Budżetowej,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta
 
Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Duży Rynek 7, 37-455  Radomyśl nad Sanem, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie
tel.: +48 015 84 54 302, fax: +48 015 84 54 328
NIP: 865-15-83-030, Regon: 000546443
 
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x